Priser og tilslutningsbidrag

Takstblad 2017 - Alle priser er eks. moms

Link til tidligere Takstblad 2016

Prisen for fjernvarmen er 100 % variabel og afhænger derfor alene af forbruget. 
Man betaler ikke den samme pris for hver MWh, da prisen er omvendt proportional med forbruget; jo større forbrug jo lavere pris pr. MWh. Nedenstående liste viser prisen opdelt i intervaller. For de første 70 MWh betaler alle forbrugere 572,57 kr./MWh. For forbruget fra 70 til 225 MWh betales 479,56 kr./MWh - og så fremdeles.
Se priseksemplet for en forbruger nederst på siden.

Variabel pris (betales efter målt forbrug på energimåler)

 Forbrug

kr./MWh

 0 - 70 MWh

 572,57

 70 - 225 MWh

 479,56

225 - 825 MWh

 465,85

825 - 1.650 MWh

 427,59

1.650 - 3.300 MWh

 405,29

Rabat til storkunder (>3.300 MWh): (Årsforbrug i MWh/2.750)%

Gebyrer 

Rykkerskrivelse:    100 kr.
Inkassogebyr:       135 kr.
Lukkebesøg:         375 kr.
Genåbning:           375 kr.

Renter 

Rentesats ved forsinket betaling er Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a. Der tilskrives renter per påbegyndt måned.

Priseksempel

"Virksomhed Andersen" har et årligt forbrug på 850 MWh. Prisen for fjernvarmen bliver:

70 MWh x 572,57                       40.079,90 kr.
(225–70) MWh x 479,56            74.331,80 kr.
(825-225) MWh x 465,85        279.510,00 kr.
(850-825) MWh x 427,59          10.689,75 kr.
____________________________________________

I alt                                           404.611,45 kr.

Spædevand 

I 2017 er prisen på spædevand eks. moms 61,20 kroner pr. m3 .


Tilslutningsbidrag 

Man betaler kun tilslutningsbidrag for eksisterende bygninger mindre end 300 m2Dette tilslutningsbidrag er 15.000,00 kr.

For nybyggeri gælder taksterne i nedenstående skema.

Alle beløb er eks. moms.

Ved nybyggeri betales efter bygningsstørrelse:

Grundbeløb -
dækker op til 300 m2 
15.000,00 kr.
Derefter
fra 300 m2 til 5.000 m2
 15,00 kr./ m2
Efterfølgende
over 5.000 m2
 7,50 kr./ m2


Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for bygninger mindre end 300 m2 - etableres en stikledning på ind til 10 m fra matrikelskel til varmevekslerinstallation. Hvis der er behov for en længere stikledning, skal boligejeren betale efter nedenstående prisliste for længder ud over 10 m - se nederst på siden.

Indeholdt i ovenstående tilslutningsbidrag er, at der - for nybyggeri større end 300 m2 - etableres en stikledning på indtil 40 m fra matrikelskel til varmevekslerinstallationen. Denne vekslerinstallation er inkluderet i tilslutningsbidraget.
Vekslerens kapacitet fastsættes efter energirammeberegningen. Såfremt der er behov for en længere stikledning, betales efter nedenstående prisliste for længder udover 40 m - se nederst på siden.
Er der behov for en større varmevekslerinstallation, betaler ejeren 800 kr./kW for den ekstra kapacitet.

Faktureringen af tilslutningsbidraget vil ske samtidig med fremsendelse af den første varmeregning.


Byggemodningsbidrag

I forbindelse med udstykning af nye byområder, hvor der skal etableres fjernvarmeforsyning, opkræves et byggemodningsbidrag på 15,00 kr./m2. Beregningsgrundlaget er det samlede grundareal, der udstykkes (byggemodnes).

Byggemodningsbidraget skal betales af grundejeren, der udstykker området. Anlæg af fjernvarmeledninger i området påbegyndes ikke, før grundejeren har betalt byggemodningsbidraget.


Prisliste for stikledning

Ved stikledning samt tilslutningsanlæg til haner på fjernvarmeunit med en samlet længde over 10 m henholdsvis 40 m og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger   Kr. (uden moms)
(pr. meter dobbeltrør)

Dimension DN 15 1.400
Dimension DN 20 1.600
Dimension DN 25 1.800
Dimension DN 32  1.900
Dimension DN 40 2.100
Dimension DN 50 2.400
Dimension DN 65 2.400
Dimension DN 80 2.700
Dimension DN 100 3.100
Dimension DN 125 3.400

Præisolerede rør i jord               Kr. (uden moms)
(pr. meter dobbeltrør)

Dimension DN 15 3.300
Dimension DN 20 3.600
Dimension DN 25 3.900
Dimension DN 32 4.100
Dimension DN 40 4.300
Dimension DN 50 4.600
Dimension DN 65 5.000
Dimension DN 80 6.100
Dimension DN 100 7.200
Dimension DN 125 8.400

Inde i bygninger er der er et 100 % tillæg for ledninger, der er placeret mere end 2,5 meter over gulv samt over nedhængte lofter

Ekstra energimåler 5.600 kr.