Aftale om levering

Aftale mellem kunden og Køge Fjernvarme

Se Leveringsaftalen i PDF-dokumentet  som viser "Aftale om levering af fjernvarme"

Aftalen omhandler tilslutning til fjernvarmenettet og ved underskrift af denne aftale har ejeren af ejendommen fået udleveret følgende:

• Leveringsbestemmelser for fjernvarme VEKS Distribution, Køge Fjernvarme, december 2011
• Takstblad

Gældende version af vedtægter m.v. vil altid fremgå af værkets hjemmeside (www.veks.dk) ligesom disse kan rekvireres på værket.

Aftalen gennemgår eksempelvis også vilkår for fjernaflæsningssystem, realiserede energibesparelser etc.