Organisationen

VEKS etablerer og driver Køge Fjernvarme på anmodning fra Køge Kommune

Et enigt Køge Byråd godkendte den 21. juni 2011 projektforslaget ”Fjernvarmeforsyning af Køge By og omegn".

Ifølge det vedtagne projektforslag er ansvarsfordelingen mellem parterne:

ANSVARLIGE FOR PROJEKTET

Køge Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende Projektbekendtgørelsen.
Køge Kommune har i samarbejde med Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), Dong Energy A/S og Junckers Industrier A/S stået bag projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S.
Det nye fjernvarmeselskab Køge/VEKS Fjernvarme vil være ansvarlig for etablering og drift af den fremtidige fjernvarmeforsyning."   
Kilde: 
Projektforslaget

Vestegnens fjernvarmeforsyning

VEKS er et miljøcertificeret fjernvarmeselskab. VEKS’ rørsystem overfører overskudsvarme fra primært Avedøreværket og fra affaldsforbrændingsanlæggene Vestforbrænding og KARA/NOVEREN.
VEKS er et non-profit selskab, som leverer varme direkte til en række kunder. Derudover sælges fjernvarmen til 20 lokale fjernvarmeselskaber, der dækker 150.000 husstandes varmeforbrug.
Ifølge aftale med Køge Kommune har VEKS ansvaret for udbygningen af fjernvarme i Køge by.

VEKS' forsyningsområde er koblet sammen med søsterselskabet CTR i København og med Vestforbrænding. Det samlede anlæg er et af Europas største fjernvarme-transmissionssystemer. 
Ud over samfundsøkonomien gavner det også miljøet, som skånes for udledning af CO2, svovl og kvælstofoxider fra lokale værker, som tidligere stod for fjernvarmeproduktionen. VEKS er kort sagt et transmissionsselskab for fjernvarme. VEKS dækker, hvad der svarer til 150.000 familiers behov for varme og varmt vand.
Læs mere:  www.veks.dk