Baggrund

Miljøet, forbrugerne og samfundet bliver alle vindere, når fjernvarmen gør sit indtog i Køge

Foto: ©Køge Kommune.

Fjernvarme er en af fremtidens mest sikre energiforsyning. I et tæt samarbejde med Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), DONG Energy og Junckers Industries har Køge Kommune derfor undersøgt mulighederne for at etablere fjernvarme i Køge inden for få år, og Køge Byråd har nu givet grønt lys til, at der arbejdes videre med projektet.

Borgmester Marie Stærke glæder sig over fjernvarmeprojektets mange potentialer

”Ud over at forbrugerne sikres en lavere varmeregning, vil Køge Kommune få reduceret CO2-udledningen ved opvarmning med op til 40.000 ton CO2 om året. Det svarer nogenlunde til, hvad 4.000 brogere udleder på et år”, forklarer Marie Stærke og fortsætter:

”Samtidig vil fjernvarmeprojektet understøtte vores erhvervsaktiviteter på havnen og sikre et stort antal lokale arbejdspladser i anlægsperioden. Projektet kommer således både miljøet, forbrugerne og samfundet som helhed til gode”.

Billig og miljøvenlig fjernvarme

Baggrunden for at etablere fjernvarme i Køge er daværende klima- og energiminister Connie Hedegaards opfordring til landets kommuner om at omlægge naturgasforsynede områder til fjernvarme – og på den måde mindske afhængigheden af fossile brændsler som olie og gas betragteligt.

En udbygningsplan for fjernvarme viser, at der ud over de store miljømæssige gevinster er sund økonomi i projektet for både forbrugere og samfund.