Tidsplan for udbygning

Se Køge Fjernvarmes aktuelle gravearbejder på oversigtskortet på forsiden.

Køge Fjernvarme deltager desuden i:

» Køge Kommunes graveportal

Vagttelefon, anlægsarbejde: 20 19 97 21