Hvordan får jeg fjernvarme?

Plan for tilslutning til fjernvarme

Større boligblokke og virksomheder i Køge er de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme. 
Selve tilslutningen er gratis, hvis man kobles på fjernvarmesystemet, mens det anlægges.
Fjernvarmekunder opnår lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.

Hvis I er interesseret i tilbuddet om fjernvarme, kan I blive tilsluttet fjernvarme efter følgende plan:

  • VEKS arrangerer et orienterende møde på jeres virksomhed/hos boligselskabet, hvor vi drøfter grundlaget for et tilbud på fjernvarme
  • Tilbud og forhåndsaftale om fjernvarmelevering
  • Teknisk gennemgang af det nuværende varmesystem, foretaget af en rådgiver/tekniker
    (omkostningsfrit)
  • Hovedforsyningen etableres
  • Endelig leveringsaftale
  • Den gamle kedelinstallation fjernes
  • Den nye varmeveksler installeres
  • Virksomheden/boligblokken tilsluttes fjernvarme.

I Køge blev de første fjernvarmekunder tilsluttet i 2013 og projektet vil være afsluttet i 2020-22.