CO2-fri fjernvarme

Køge Kraftvarmeværk leverer CO2-neutral fjernvarme til kunderne i Køge
Siden december 2013 har Køge Kraftvarmeværk forsynet alle kunder hos Køge Fjernvarme med CO2-neutral fjernvarme. 

Varmen er CO2-neutral, eftersom Køge Kraftvarmeværk alene fyrer med biomasse. Biobrændslet er restprodukter fra Junckers Industrier A/S.

Fjernvarmen er et vigtigt værktøj i indsatsen for et bedre klima. For lokalsamfundet i Køge Kommune vil konverteringen til fjernvarme betyde en klimamæssig CO2-gevinst, idet CO2-emissionerne fra naturgaskedler vil blive erstattet af den næsten CO2-neutrale fjernvarme.

Kan Køge Fjernvarme ikke udnytte hele produktionen fra Køge Kraftvarmeværk, bliver den overskydende varme solgt til VEKS' transmissionssystem, der forsyner hele Vestegnen med fjernvarme

Udskift naturgassen med fjernvarme til gavn for økonomi, miljø og samfund

Fjernvarmesystemet udbygges i disse år flere steder. Større boligblokke og virksomheder i Køge er blandt de første, som tilbydes billig og miljøvenlig fjernvarme. Selve tilslutningen er gratis, hvis man kobles på fjernvarmesystemet, mens det anlægges.Fjernvarmekunder har lavere omkostninger end ved anvendelse af naturgas.